Album

“Martin Brandqvist gör låtstark och smart arrad modern jazz”
– Alexander Agrell, Sydsvenskan
“Sextiotalsmustiga klanger frammanar bildsekvenser från något groovy hak där man själv hade velat vara med”
– Patrik Lindgren Lira